Küçükbaş Hayvan Ticareti

 • AKKARAMAN KOYUNU
  Tüm Orta Anadolu'ya yayılmış ve sayı bakımından en fazla olan koyun ırkımızdır. 14.552.000 başlık mevcudu ile koyun varlığımızın % 44'ünü teşkil eder.  Bölge şartlarına adapte olmuş, açlığa, kuraklığa ve kötü hava şartlarına dayanıklıdır.  Et verimleri az ve et kalitesi düşüktür.  Ancak bakım ve besleme şartları düzeltilerek et verimleri artırılabilir. Kuyrukları büyüktür ve 4-6 kg kadardır. Ancak 12 kg'a kadar ulaşanları da vardır. Yıllık süt verimleri 30-50 kg olup, ikiz yavrulama oranı % 20-30 kadardır. Akkaramanlarda baş, boyun, karın altı ve bacaklar çıplaktır. Baş ve ayaklarda siyah lekeler görülebilir. Yapağıları kaba ve karışık olup, beyaz renktedir. Yıllık yapağı verimleri 1.5-2.0 kg kadardır. Yapağıları halı sanayinde, kilim, keçe ve yatak yapımında kullanılır.  
    MORKARAMAN KOYUNU
  Doğu Anadolu bölgesinde yetiştirilir. 7.276.000 başlık mevcudu ile koyun varlığımızın % 22' sini teşkil eder. Akkaramanlar gibi açlığa ve kötü hava şartlarına dayanıklıdır. Et verimleri az ve et kalitesi düşüktür. Baş, boyun, karın altı ve bacaklar çıplaktır. Yıllık süt verimi 30-50 kg olup, ikizlik oranı % 20-30' dur. Yapağıları kaba ve karışık olup, mor veya koyu kahverengindedir. Yıllık yapağı verimleri 2.0-2.5 kg' dır.  
     İVESİ KOYUNU
  Güneydoğu Anadolu'da yetiştirilir. 1.323.000 başlık mevcudu ile koyun varlığımızın % 4' ünü teşkil eder. Et verimleri ve et kalitesi orta derecededir. Süt verimleri yüksektir ve yıllık süt verimleri 120 - 160 kg' dır. İkizlik oranı % 10 - 20' dir. İyi bir seçimle 500 - 600 kg kadar süt veren sürüler elde edilebilir. Baş, boyun ve ayaklar kahverengi veya siyahtır. Yıllık yapağı verimleri 2.0 - 2.5 kg olup, halı sanayinde kullanılmaktadır.  

  KIVIRCIK KOYUNU
  Trakya ve Kuzeybatı Anadolu da yetiştirilir. 1.766.000 başlık mevcudu ile koyun varlığımızın % 6' sını teşkil eder. Et verimleri az olmasına rağmen et kalitesi en iyi koyun ırkıdır. Süt verimleri yüksek olup, yıllık süt verimleri 70 - 100 kg' dır. ikizlik oranı % 10-20' dir. Yıllık yapağı verimleri 1.5-2.0 kg olup, yapağı kalitesi diğer yerli koyunlarımızdan daha üstündür. Özellikle genç hayvanlardan elde edilen yapağılar kumaş imalinde kullanılır.
    KARAYAKA KOYUNU
  Karadeniz bölgesinde yetiştirilir. 883.000 başlık mevcudu ile koyun varlığımızın % 3' ünü teşkil eder.  Küçük cüsseli hayvanlardır. Et verimleri düşük ama et kalitesi iyidir. Süt verimleri 30-40 kg olup, ikizlik oranı % 4 - 6' dır. Yıllık yapağı verimleri 2.0-2.5 kg' dır. Yapağısı çok kaba olup, yataklık olarak çok tutulur ve piyasada iyi fiyata satılır.
  MERİNOS KOYUNU Alman et Merinoslarının Akkaraman ve Kıvırcıklarla yapılan melezlemesi sonucu elde edilmiştir. Kuyrukları ince olup, kuyruk yağı bütün vücuda dağılmıştır. Canlı ağırlıkları 50-60 kg'dır. Et verimleri ve et kaliteleri yüksektir. Yıllık süt verimleri 20-30 kg, ikizlik oranı % 15-20' dir. Yapağı verimleri fazla olup, yıllık 3.5-4.0 kg' dır. İnce bir yapağıları vardır ve dokuma sanayiinde kullanılmaktadır. Ancak yapağıya yeterli destek verilmediğinden Merinos yetiştiriciliği azalmaktadır.
 • Adını İsviçredeki Saane Vadisinden alan Saanen keçileri, süt verimliliği, kolay beslenmesi ve farklı koşullara kolaylıkla uyum sağlamasıyla keçi besiciliğinde önemli bir yere sahiptir. Derileri pembemsi renkte, kılları ise parlak krem ya da beyaz renktedir. Bir saanen keçisi günde ortalama 2 – 3 litre süt verebilir.

  saanen keçi

  Yetişkin bir saanen keçisi bir sağım döneminde 280-300 gün sağılabilmekte ve toplam 700-900 kg süt verebilmektedir. Ağırlıkları ergin keçilerde 50, tekelerde 65-70 kg civarındadır. Yağ oranları 2.5%-3.0% dolaylarındadır ve iri kemiklidirler. Et kaliteleri oldukça yüksektir. Senede bir ya da iki yavru verirler. Bu keçilerin en önemli karakteristik özelliklerinden biri de uysal olmalarıdır. Saanen keçileri yerli ırklara göre daha yüksek süt verimi et kalitesine sahiptir. Saanen keçilerinin teke katım zamanı bölgeye göre değişiklik gösterir ve teke katımı serbest ya da elden olmak üzere iki şekilde yapılır. Serbest katımda otuz keçiye bir teke düşecek şekilde katım yapılır. Kullanılacak teke genç ise 15 keçiye bir teke kullanılmalıdır. Elden katımda yine otuz keçiye bir teke düşer ancak bu sefer hangi keçinin hangi tekeyle çiftleştiğinin kayıt altına alınmasıyla sürü verimi de kayıt edilebilir ve verim arttırma çalışmaları yapılabilir. Saanen keçilerinin gebelik süreleri ortalama 150 gündür. Gebelik döneminin son altı haftasında yavru gelişimi çok hızlı olduğundan keçiler özel bakıma alınmalıdır. Gebeliğin son evrelerinde keçi, bol altlıkla hazırlanmış özel bir bölmeye alınmalıdır. Doğumdan sonra oğlaklar iki ay anne sütü ile beslenirler. Fazla süt sağılabilir.

  Saanen Keçisinin Karakteristik Özellikleri

  Ortalama Oğlak Doğum Ağırlığı   3580 gr Doğumda Göğüs Çevresi 37 cm Sütten Kesim Yaşı 45 gün Sütten Kesim Ağırlığı 14 kg Ergin Keçi Ağırlığı 60 kg Ergin Teke Ağırlığı 75 kg Ergin Keçi Cidago Yüksekliği 72 cm Ergin Teke Cidago Yüksekliği 84 cm İlkine Tekeye Verilme Yaşı 7–8 ay Keçi Başına Düşen Oğlak Sayısı 1.6 Laktasyon Süresi 280 gün Laktasyon Süt Verimi 500-650kg 0–2 Aylık Dönemdeki Ölüm Oranı %5–6 Sütün Yağ İçeriği %3,49 Sütün Kuru Madde Düzeyi %9,65 Sütün Özgül Ağırlığı 1,028